Start

NYHETER OCH INFORMATION

 

Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

ARBETSDAGAR

 

Tack vara våra båtägare har vi åter igen lyckats rensa undan det mesta av skrot, växtlighet och skräp på varvsplan igen. Under en fin söndagsförmiddag och en tisdagskväll har vi fyllt en hel mängd containrar med oönskat skräp. Bra blev det!

 

Ett jättestort tack till Dig som deltog och kämpade på för att hålla vår varsplan i ett gott skick.

 

För Dig som inte deltog så missade Du gemenskapen, träffa nya bekanta, göra lite nytta och den goda maten som Kärsögårdens Food-Truck serverade.

Men misströsta inte det finns arbetsuppgifter till Dig också - hör av Dig till Din varvsansvarige så kan hon/han sätta Dig i arbete.

 

Vi ses igen till vårstädningen efter sjösättningen.

INFÖR TORRSÄTTNINGEN

 

Varvskontoret håller just nu på med förberedelser inför torrsättningen av båtar på varvet med upptagningstider och placering av båtar.

Vi kommer att bli något fler båtar på varvsplan denna säsong än förra - så Varvskontoret har lite "packningsjobb" att göra.

 

Upptagningsschema kommer att finnas här på hemsidan: Torrsättningsschema

Schemat kommer också att finnas på Varvskontorets anslagstavla.

 

UVFs kassör håller på för fullt med att skicka ut fakturor till båtägare. Alla båtägare kommer i år att få en faktura direkt från UVF - utom UBS- och JBK-medlemmar som gör som tidigare år och skickar ut via sin egen kassör.

 

Några ord på vägen med tvingande krav som vi fått från Sth Idrott och Sth Miljöförvaltning.

 

 • Innan båt får torrsättas på varvet ska båtägaren ha fyllt i och lämnat in ett Nyttjanderättsavtal till UVF. Du som inte gjort detta hittar blanketten här: Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsavtalet kommer att sparas på Din medlemsplats i BAS-registret.

Detta är tyvärr tvingade - så utan Nyttjanderättsavtal ingen upptagning!

 • Båtar med bottenfärg får inte tvättas på varvsplan, slipen, hydraulvagn, vagn eller trailer inom varvsområdet.

Båtar som är omålade får dock tvättas på varvet med t ex högtryckstvätt vid upptagningen.

 

Lämpligt kan vara att innan upptagningen bottentvätta sin båt hos t ex Pampas Marina. Man har just nu en kampanj för båtklubbarna - länken för att boka tid hittar Du här: Bottentvätt Pampas

 

Denna text har vi fått från Pampas:

 

Våra populära klubbkvällar för bottentvätt fortsätter även detta år och vi erbjuda bottentvätt för båtklubbar i Mälarens närområde.

 

Priset i år är 1000 kronor inkl moms och erbjudandet gäller för motorbåtar upp till 30 fot. (Ordinarie pris 1700 - 3260 kr).

 

Bottentvättarna kommer att ske mellan 16-19.

 

Fyra datum finns att boka i nuläget, om det blir fullbokat tar vi fram nya tider.

 

Tisdag 18/9 16-19

 

Torsdag 20/9 16-19

 

Tisdag 25/9 16-19

 

Torsdag 27/9 16-19

 

Försök att vara tydliga när ni informerar era medlemmar om erbjudandet, det är endast dessa tider som gäller och enbart vid online-bokning. Era medlemmar måste uppge sitt namn, båtmodell och storlek samt vilken båtklubb de är medlem i. Betalning kan ske med swish eller kontanter.

 

Om ni har några frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er, för att underlätta administreringen ser vi helst att ni utser en kontaktperson/båtklubb gentemot oss.

08-587 557 11

VARVET - SOMMAREN OCH HÖSTEN

 

Nu har vi passerat midsommar - solen strålar och vi har alla stora förhoppningar om en skön båtsommar.

 

Varvsplan är nästan helt tömd på båtar förutom de båtägare som kämpar på med sina renoveringar med samma lust som oss andra att komma ut på sjön.

 

Varvsgruppen vill framföra sitt stora TACK till Dig som har deltagit på våra städdagar och engagerat Dig i varvets välbefinnande.

Det är fantastiskt vad en grupp båtägare kan åstadkomma under några timmar. Resultatet och förbättringen vi får med ett städat och iordningställt varvsområde är fantastiskt.

Det blev massor av välfyllda containrar som försvann från området :-)

BRA JOBBAT!

 

Du som missade städdagarna i våras är varmt välkommen 23:e eller 25:e september - kul gemenskap och gott käk från Food-Truck.

 

Vad händer nu under sommaren och hösten på varvsområdet?

 

 • Vi fortsätter att byta ut gamla livsfarliga elskåp och elledningar.
 • Vi jobbar med att få ordning på vatten och vattenledningar.
 • Vi förbättrar varvsplan och parkeringen med röjning och grusning.
 • Vi bygger färdigt båtställaget.
 • Vi kommer att renovera slipen.
 • Vi hoppas på att Sth stad iordningställer TrailerPark efter vägomläggningen i närtid.
 • Vi har våra städdagar 23:e och 25:e september - se varvets hemsida.
 • Vi försöker hitta en bra lösning för märkning av båtar och tillbehör.
 • Vi slutför avvecklingen av gamla miljöstationen.
 • Vi slutför uppsättning av brandsläckare och räddningsutrustning.
 • Vi sätter upp nya anslagstavlor med aktuell information.
 • Vi kommer att förbättra belysningen inför vinterhalvåret.

 

Detta är bara ett axplock av våra planer.

 

Så ha nu en härlig och skön båtsommar så ses vi till hösten.

 

Vi tar mer än gärna emot input från Dig hur vi kan bli ännu bättre!

 

Varvsgruppen UVF

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

 

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det är borta till hösten.

 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

 

Inför sjösättningen kommer varje båtägare att få skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna och i svarta Avtalspärmar som ligger i Slipskjulet respektive hos UBS.

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt i höst
 • Byter Du båt måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret.

VÅRA LÅS

 

Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN

 

Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!

 

Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)

 

Varvsföreningen är en allmännyttig och ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.

 

Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.

 

Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan

 

Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2018

Dag Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

8 Driftsgruppen 18:00

11 Styrelsemöte UVF

23 Möte Sth Idrott 17:30

29 Strömmen avstängd

30 Strömmen avstängd

Feb_______________________________________________________________

1 Båtklubbarnas kassörer möte 18:15

5 Styrelsemöte UVF 18:30

12 Driftsgruppen 19:00

19 Årsmöte JBK

20 Styrelsmöte UVF 18:30

21 Årsmöte UBS

Mars______________________________________________________________

1 Motioner från medlemmar till UVF

1 Bokslut 2017 UVF

1 Budget 2018, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

10 Stora Båtklubbsdagen, Älvsjö

12 Driftsgruppen 19:00

15 Revision klar UVF

15 Årsmöte MBK

20 Styrelsemöte UVF

22 Årsmöte RBK

27 Årsmöte MBS

April______________________________________________________________

12 Årsmöte UVF 19:00

15 Börjar sjösättning

21 Sjösättning RBK

23 Driftgruppen 18:00

24 Styrelsemöte UVF 18:30

28 Sjösättning UBS 8:00

29 Sjösättning JBK

29 Sjösättning RBK

Maj_______________________________________________________________

1 Renoveringsplan inlämnad

1 Sjösättning UBS 8:00

5 Sjösättning UBS 8:00

6 Sjösättning JBK

13 Sjösättning reservdag UBS/JBK

14 Driftgruppen 18:00; Inleds med Egenkontroll av varvet

15 Styrelsemöte UVF 18:30

15 Debitering "renoveringsbåt" och "kvarliggare"

26 Städdag 1 10:00-12:00

30 Mijöinspektion av varvet 9:00

31 Städdag 2 18:00-20:00

Juni_______________________________________________________________

1 Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

1 Sommartid på varvet

4 Driftgruppen 18:00

12 Styrelsemöte UVF 18:30 med Driftgruppen

15 Debitering "sommarliggare" och sjösättning

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

14 Styrelsemöte UVF 18:30

15 Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15 Avanmälan varvsplats; SENAST

20 Driftgruppen 18:00

30 Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2019

Sept______________________________________________________________

6 Driftgruppen 18:30

11 Styrelsmöte UVF 18:30

15 Början torrsättning

23 Städdag 3 10:00-12:00

25 Städdag 4 18:00-20:00

29 Torrsättning UBS

30 Torrsättning JBK

30 Torrsättning RBK

Okt_______________________________________________________________

4 Driftgruppen 18:30

6 Torrsättning UBS

7 Torrsättning UBS

9 Styrelsemöte UVF 18:30

13 Torrsättning RBK

13 Torrsättning JBK

14 Torrsättning UBS

20 Torrsättning reservdag UBS/JBK

25 Slutar torrsättning

25 Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

8 Driftgruppen 18:30

13 Styrelsmöte UVF 18:30

Dec_______________________________________________________________

1 Alla båtar täckta från för till akter

6 Driftgruppen 18:30

11 Styrelsemöte UVF 18:30

24 Julafton - God Jul

31 Nyårsafton - Gott Nytt År

KONTAKTA OSS

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

UVF

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn.