Medlemmar

ULVSUNDAVIKENS

VARVSFÖRENING

KONTAKTA OSS


Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

UVF


Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.