Sjö- och torrsättning

SJÖ- OCH TORRSÄTTNING

 

Här redovisas sjö- och torrsättningslistor i bokstavsordning.

 

Listan Varvsplan ÖST redovisar bara de som är placerade på varsplan ÖST - dvs mellan slipbanan och Tvärbanan.

 

Listan Varvsplan MITT redovisar båtar mellan slipbanan och uppfarten till P-plan.

 

Observera att liggande vid servicebryggan är tillåtet först efter godkännande från varvsansvarig i upp till 3 dygn efter/före sjö/torrsättningen. Övrig tid debiteras med 275:-/dygn även om Du har ett godkänt tillstånd.

 

Varje båt vid servicebryggan ska vara väl synligt märkt från bryggan med:

- Namn

- Telefonnummer

- Båtklubb

- Namn på varvsansvarig som godkänt förtöjningen

- Datum när båten blivit förtöjd

 

Blankett för detta finns här som Du kan skriva ut och fylla i.

 

Varvsavgiften och Nyttjanderättsavtalet måste vara betald och ifylld innan båten sjö- eller torrsätts. Nyttjanderättsavtalet hittar Du här

VARVSPLAN ÖST

VARSPLAN MITT

KONTAKTA OSS


Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

UVF


Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.