Sjö- och torrsättning

SJÖ- OCH TORRSÄTTNING

 

Här är 2018 års torrsättningslistor i bokstavsordning.

 

Listan Varvsplan ÖST redovisar bara de som blir placerade på varsplan ÖST - dvs mellan slipbanan och Tvärbanan.

 

Listan Varvsplan MITT redovisar RBKs medlemmars torrsättning.

 

Observera att liggande vid servicebryggan är tillåtet först efter godkännande från varvsansvarig i upp till 3 dygn efter/före sjö/torrsättningen. Övrig tid debiteras med 275:-/dygn även om Du har ett tillstånd.

 

Varje båt vid servicebryggan ska vara väl synligt märkt från bryggan med:

- Namn

- Telefonnummer

- Båtklubb

- Namn på varvsansvarig som godkänt förtöjningen

- Datum när båten blivit förtöjd

 

Blankett för detta finns här som Du kan skriva ut och fylla i.

 

Varvsavgiften och Nyttjanderättsavtalet måste vara betald och ifylld innan båten torrsätts. Nyttjanderättsavtalet hittar Du här

VARVSPLAN ÖST

VARSPLAN MITT

KONTAKTA OSS

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

UVF

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn.