Start

ULVSUNDAVIKENS

VARVSFÖRENING

NYHETER OCH INFORMATION


Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har eller ska ha Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

TORRSÄTTNINGSLISTA RBK


Nu är torrsättningslistan för RBK släppt - finns både på UVFs hemsida och på RBKs.

FACEBOOK-SIDA


Nu har vi fått igång vår Facebook-sida för varvet. Gå gärna in och kommentera, gilla och skicka in lite bilder.

PLANERA DIN TORRSÄTTNING


Du som inte har anmält Dig till torrsättningen på bokningen här bör börja planera Din torrsättning ganska snart. Hälften av tiderna är bokade och bl a den 19/9 är fulltecknat.  

VÄSTRA VARVSPLAN


Nu börjar vi närma oss slutet på renoveringen av Västra Varvsplan!

Alla plåtskjul är rivna, varvsplanen är färdiguppfylld, slipwinschen är flyttad och nya vattenposter är uppsatta.

Det som återstår att göra är lite eldragningar, en ny ramp som ersätter gamla slipbanan som kommer att färdigställas i setember - så tillsvidare kommer inga båtar upp eller ner i den Västra delen. Behöver båt torr- eller sjösättas sker detta på slipen Mitt.

Slipgrindarna behöver justeras och UBS planerar att sätta upp nytt staket och grindar mellan de bägge slipbanorna i Väst och Mitt.

Belysningen behöver förstärkas och ett litet hus behöver byggas över winschen - det löser vi på städdagarna.

Varvsansvariga ska nu börja planera för hur vi ska ställa upp båtar på det mest effektiva sättet i höst.

Detta kommer att bli fantastiskt bra!

INFÖR TORRSÄTTNINGEN - TIDBOKNING


Vi kommer att prova ett nytt system i år där man som båtägare själv bokar sin torrsättningstid. Initialt kommer detta att gälla alla båtar som ställs upp på Varvsplan Öst - dvs mellan slipen Mitt och Tvärbanan.

Systemet är liknande det som man använder när man bokar sin bil för en besiktning.

Förhoppningsvis publiceras systemet under vecka 32 och kommer att vara i drift från 15/8.

På sikt kommer detta system att användas av alla båtägare på varvet som inte tar upp sina båtar själv.

Systemet är till att börja med valbart i 1-timmespass 3 dagar i veckan - tisdag, onsdag och torsdag från 19/9 till 17/10, klockan 8:00 till klockan 11:00, dvs 18 båtar per dag.

Några saker att hålla reda på:

 • Man ska boka sin båt själv - ingen bokning, ingen torrsättning!
 • Pall- och uppställningsmaterial ska vara framplockat innan passet.
 • Upprop sker 15 minuter innan passet.
 • Båt ska vara på plats vid slipbryggan i tid.
 • Nyttjanderättsavtal ska vara undertecknat och avgifter ska vara betalda innan torrsättningen - annars ingen torrsättning.

Mer information kommer att skickas ut via e-post.

ERBJUDANDE FRÅN SHELL


Erbjudande till varvets medlemmar att i butiken på Shell, Ulvsundavägen 71, köpa kaffe i samtliga tre storlekar med 10% rabatt.

På butiksbakade bullar finns erbjudanden, ex 10 stycken 99:-

Önskas matsäck kan den förbeställas, gäller då även mackor m m som görs i butiken. 10% rabatt på beställningar över 200:-

Beställes på telefon 08 26 66 67 eller på 78473ulvsunda@valkommenin.se

VIKTIGT att uppge varvets namn i kassan eller vid förbeställning: Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)

Butiken är öppen dygnet runt.

 

Flera storlekar och modeller av gasolflaskor finns att byta/köpa. Ex 2000, 2012, PC5, PC10, P6, P11, 

Personbilsläp i olika storlekar finns för uthyrning, med gallergrindar eller med kåpa.

 

Välkomna hälsar personalen på Shell!

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING


Vi som båtägare på varvsplan bör vara mer uppmärksamma vem vi släpper in och ut från varvsplan. Idag hade vi en person som hämtade både båt och trailer på ett bilsläp och blev både in- och utsläppt av någon av våra båtägare utan några frågor.

HJÄRTSTARTARE


UVF har införskaffat en hjärtstartare som sitter i Båthallens värmestuga.


NYCKELHANTERING

 

Varvsgruppen håller på att se över hela nyckelrutinen. Så ta för vana att med jämna mellanrum uppdatera Din nyckel i HotSpot utanför Varvskontoret.

BÅTBOTTENSANERING

 

Sth Miljöförvaltning har lämnat följande rekommendationer för sanering av båtbottnar.


 • Båtar med tenn >50 µg och koppar > 5 000 µg saneras snarast - tenn är oerhört giftigt
 • Båtar med koppar och zink > 1 000 µg senast hösten 2019
 • Båtar med koppar och zink > 100 µg senast hösten 2020
 • Båtar med giftig bottenfärg sjösätts ej våren 2021

 

Mätvärden på Din båtbotten kan Du erhålla av varvsansvarig eller från Varvskontoret.

 

UVFs styrelse har också beslutat att den som väljer att sanera sin båt under sommar-säsongen inte får någon sommaravgift på båtuppställningen.

 

BOTTENFÄRGER

 

Miljöförvaltningen har genomfört markundersökningar av varvsplan och det har visat sig att alla år med rustning och målning med miljögifter gör att vi rekommenderar alla båtägare att inte låta barn och hundar att stoppa i sig något som finns på eller i marken.

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

 

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det städas bort!

 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

 

Alla som har en båt på varvet måste skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna.

 

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt
 • Byter Du båt måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret.

VÅRA LÅS


Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN


Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!


Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)


Varvsföreningen är en allmännyttig och ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.


Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.


Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2019

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

         17          Styrelsemöte UVF 18:30

22          Styrelsemöte UVF 17:00

28          Styrelsemöte UVF 17:00

29          Varvsgruppen 18:30

Feb_______________________________________________________________

         19          Styrelsemöte UVF 18:30

21          Varvsgruppen 18:30  

Mars______________________________________________________________

  1          Motioner från medlemmar till UVF

  1          Bokslut 2018 UVF

  1          Budget 2019, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

  2          Stora Båtklubbsdagen, Älvsjö

12          Varvsgruppen 18:30

13          Revisorsmöte 18:00

14          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Revision klar UVF

28          Hjärt&Lungräddning utbildning 18:00

April______________________________________________________________

  4          Styrelsemöte UVF 18:30

  8          Varvsgruppen 18:30

11          Årsmöte UVF 19:00

16          Börjar sjösättning Varsplan ÖST

27          Sjösättning UBS

28          Sjösättning JBK, RBK

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan inlämnad

  1          Sjösättning UBS

  4          Sjösättning UBS 

  5          Sjösättning JBK, RBK

  6          Varvsgruppen 18:30 med Egenkontroll

  9          Styrelsemöte UVF 18:30

11          Städdag 10:00 - 12:00

12          Sjösättning reservdag UBS/JBK

14          Städdag 18:00 - 20:00

16          Projektmöte Sth Explo

25          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister 

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

11          Varvsgruppen 18:30

13          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

  5          Avstämning Sth Explo 13:00

12          Varvsgruppen 18:30

15          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

15          Tidbokningen för torrsättning är öppen

16          Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2020

Sept______________________________________________________________

  2          Varvsgruppen 18:30

  9          i-LOQ utbildning 16:00

12          Styrelsemöte UVF 18:30

14          Städdag 10:00-12:00

15          Vintertid på varvet

15          Början torrsättning

17          Städdag 18:00-20:00

28          Torrsättning UBS

29          Torrsättning JBK 

29          Torrsättning RBK

Okt_______________________________________________________________

  1          Torrsättning båtar Båthallen - start 07:45

  5          Torrsättning UBS

  6          Torrsättning UBS

  7          Varvsgruppen 18:30

10          Styrelsemöte UVF 18:30

12          Torrsättning JBK

12          Torrsättning RBK

13          Torrsättning UBS

25          Slutar torrsättning

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

  4          Varvsgruppen 18:30

14          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Varvsplan avstängd för biltrafik

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

  9          Varvsgruppen 18:00

12          Styrelsemöte UVF 18:30

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År

KONTAKTA OSS

UVF

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.