Start

ULVSUNDAVIKENS

VARVSFÖRENING

NYHETER OCH INFORMATION


Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

VARVSPLAN AVSTÄNGD

 

Nu är varvsplan avstängd för biltrafik för vinterhalvåret men Du kommer fortfarande in till vår parkering i Väst. 

Varvsplan är stängd för biltrafik fram till 1/4 2019.

Behöver Du frakta in tungt material eller släppa in en servicebil så kontaktar Du varvsansvarig.

MÄRKNING OCH TÄCKNING

 

Glöm inte att märka Din båt synligt med namn, telefonnummer och båtklubb.

Glöm heller inte att Din båt ska vara täckt från för till akter efter 1/12.

NYCKELHANTERING

 

Varvsgruppen håller på att se över hela nyckelrutinen. Så ta för vana att med jämna mellanrum uppdatera Din nyckel i HotSpot utanför Varvskontoret.

BÅTBOTTENSANERING

 

Sth Miljöförvaltning har lämnat följande rekommendationer för sanering av båtbottnar.


 • Båtar med tenn >50 µg och koppar > 5 000 µg saneras snarast - tenn är oerhört giftigt
 • Båtar med koppar och zink > 1 000 µg senast hösten 2019
 • Båtar med koppar och zink > 100 µg senast hösten 2020
 • Båtar med giftig bottenfärg sjösätts ej våren 2021

 

Mätvärden på Din båtbotten kan Du erhålla av varvsansvarig eller från Varvskontoret.

 

UVF håller just på med att ta in offerter för blästring och epoxybehandling. Tyvärr kan vi inte söka LOVA-bidrag för båtarna utan detta måste gå genom Din båtklubb. LOVA-bidrag innebär att Du kan få minst 50% av kostnaden betald för sanering av Din båt.

 

UVFs styrelse har också beslutat att den som väljer att sanera sin båt under sommar-säsongen inte får någon sommaravgift på båtuppställningen.

 

BOTTENFÄRGER

 

Miljöförvaltningen har genomfört markundersökningar av varvsplan och det har visat sig att alla år med rustning och målning med miljögifter gör att vi rekommenderar alla båtägare att inte låta barn och hundar att stoppa i sig något som finns på eller i marken.

RIVNINGSLOV

 

UVF erhöll i augusti rivningslov för alla plåtskjul i Väst.

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

 

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det städas bort!

 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

 

Alla som har en båt på varvet måste skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna.

 

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal sjösätts inte Din båt i vår
 • Byter Du båt måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret.

VÅRA LÅS


Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN


Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!


Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)Varvsföreningen är en allmännyttig och ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.


Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.


Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2018

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

           8          Driftsgruppen 18:00

11          Styrelsemöte UVF

23          Möte Sth Idrott 17:30

29          Strömmen avstängd

30          Strömmen avstängd

Feb_______________________________________________________________

           1          Båtklubbarnas kassörer möte 18:15

  5          Styrelsemöte UVF 18:30

12          Driftsgruppen 19:00

19          Årsmöte JBK

20          Styrelsmöte UVF 18:30

21          Årsmöte UBS       

Mars______________________________________________________________

  1          Motioner från medlemmar till UVF

  1          Bokslut 2017 UVF

  1          Budget 2018, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

10          Stora Båtklubbsdagen, Älvsjö

12          Driftsgruppen 19:00

15          Revision klar UVF

15          Årsmöte MBK

20          Styrelsemöte UVF

22          Årsmöte RBK

27          Årsmöte MBS

April______________________________________________________________

12          Årsmöte UVF 19:00

15          Börjar sjösättning

21          Sjösättning RBK

23          Driftgruppen 18:00

24          Styrelsemöte UVF 18:30

28          Sjösättning UBS 8:00

29          Sjösättning JBK

29          Sjösättning RBK

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan inlämnad

  1          Sjösättning UBS 8:00

  5          Sjösättning UBS 8:00

  6          Sjösättning JBK

13          Sjösättning reservdag UBS/JBK

14          Driftgruppen 18:00; Inleds med Egenkontroll av varvet

15          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Debitering "renoveringsbåt" och "kvarliggare"

26          Städdag 1 10:00-12:00

30          Mijöinspektion av varvet 9:00

31          Städdag 2 18:00-20:00

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

  4          Driftgruppen 18:00

12          Styrelsemöte UVF 18:30 med Driftgruppen

15          Debitering "sommarliggare" och sjösättning

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

14          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

20          Driftgruppen 18:00

30          Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2019

Sept______________________________________________________________

  6          Driftgruppen 18:30

11          Styrelsmöte UVF 18:30

15          Början torrsättning

23          Städdag 3 10:00-12:00

25          Städdag 4 18:00-20:00

29          Torrsättning UBS

30          Torrsättning JBK

30          Torrsättning RBK

Okt_______________________________________________________________

  4          Driftgruppen 18:30

  6          Torrsättning UBS

  7          Torrsättning UBS

  9          Styrelsemöte UVF 18:30

13          Torrsättning RBK

13          Torrsättning JBK

14          Torrsättning UBS

20          Torrsättning reservdag UBS/JBK

25          Slutar torrsättning

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

  8          Driftgruppen 18:30

13          Styrelsemöte UVF 18:30

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

  6          Driftgruppen 18:30

11          Styrelsemöte UVF 18:30

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År

KONTAKTA OSS


Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

UVF


Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.