Start

NYHETER OCH INFORMATION

 

Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

"FÖRBIFARTEN" MARGRETELUNDSVÄGEN

 

Nu har man öppnat den nya Margretelundsvägen vilket betyder att den gamla infarten från Ulvsundavägen bakom Ulvsunda slott är avstängd vid TrailerPark och man kommer inte vidare till varvet.

VARVET - SOMMAREN OCH HÖSTEN

 

Nu har vi passerat midsommar - solen strålar och vi har alla stora förhoppningar om en skön båtsommar.

 

Varvsplan är nästan helt tömd på båtar förutom de båtägare som kämpar på med sina renoveringar med samma lust som oss andra att komma ut på sjön.

 

Varvsgruppen vill framföra sitt stora TACK till Dig som har deltagit på våra städdagar och engagerat Dig i varvets välbefinnande.

Det är fantastiskt vad en grupp båtägare kan åstadkomma under några timmar. Resultatet och förbättringen vi får med ett städat och iordningställt varvsområde är fantastiskt.

Det blev massor av välfyllda containrar som försvann från området :-)

BRA JOBBAT!

 

Du som missade städdagarna i våras är varmt välkommen 23:e eller 25:e september - kul gemenskap och gott käk från Food-Truck.

 

Vad händer nu under sommaren och hösten på varvsområdet?

 

 • Vi fortsätter att byta ut gamla livsfarliga elskåp och elledningar.
 • Vi jobbar med att få ordning på vatten och vattenledningar.
 • Vi förbättrar varvsplan och parkeringen med röjning och grusning.
 • Vi bygger färdigt båtställaget.
 • Vi kommer att renovera slipen.
 • Vi hoppas på att Sth stad iordningställer TrailerPark efter vägomläggningen i närtid.
 • Vi har våra städdagar 23:e och 25:e september - se varvets hemsida.
 • Vi försöker hitta en bra lösning för märkning av båtar och tillbehör.
 • Vi slutför avvecklingen av gamla miljöstationen.
 • Vi slutför uppsättning av brandsläckare och räddningsutrustning.
 • Vi sätter upp nya anslagstavlor med aktuell information.
 • Vi kommer att förbättra belysningen inför vinterhalvåret.

 

Detta är bara ett axplock av våra planer.

 

Så ha nu en härlig och skön båtsommar så ses vi till hösten.

 

Vi tar mer än gärna emot input från Dig hur vi kan bli ännu bättre!

 

Varvsgruppen UVF

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

 

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det är borta till hösten.

 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

 

Inför sjösättningen kommer varje båtägare att få skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna och i svarta Avtalspärmar som ligger i Slipskjulet respektive hos UBS.

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt i höst
 • Byter Du båt måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret.

INFÖR SJÖSÄTTNINGEN

 

Sth Idrott tog beslut i november 2017 om kraftigt höjt arrende för varvets del - speciellt under sommarperioden. Dessutom har man begärt att vi tecknar ett Nyttjanderättsavtal för varvsplats med varje båtägare. Detta kommer att ske före och vid sjösättningen av Din båt.

 

 • Du som har tänkt att Din båt ska ligga kvar på varvet under sommaren för renoveringsarbete måste göra en anmälan till Din varvsansvarige före 1:a maj.
 • Du som har en pågående renoveringsplan måste få den godkänd på nytt av Din varvsansvarige och varvsgruppen före 1:a maj.

 

Avgiften för kvarliggande under sommarperioden kommer att öka kraftigt - speciellt för Dig som inte har en godkänd renoveringsplan.

 

 

VÅRA LÅS

 

Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN

 

Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!

 

Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)

 

Varvsföreningen är en allmännyttig och ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.

 

Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.

 

Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan

 

Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2018

Dag Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

8 Driftsgruppen 18:00

11 Styrelsemöte UVF

23 Möte Sth Idrott 17:30

29 Strömmen avstängd

30 Strömmen avstängd

Feb_______________________________________________________________

1 Båtklubbarnas kassörer möte 18:15

5 Styrelsemöte UVF 18:30

12 Driftsgruppen 19:00

19 Årsmöte JBK

20 Styrelsmöte UVF 18:30

21 Årsmöte UBS

Mars______________________________________________________________

1 Motioner från medlemmar till UVF

1 Bokslut 2017 UVF

1 Budget 2018, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

10 Stora Båtklubbsdagen, Älvsjö

12 Driftsgruppen 19:00

15 Revision klar UVF

15 Årsmöte MBK

20 Styrelsemöte UVF

22 Årsmöte RBK

27 Årsmöte MBS

April______________________________________________________________

12 Årsmöte UVF 19:00

15 Börjar sjösättning

21 Sjösättning RBK

23 Driftgruppen 18:00

24 Styrelsemöte UVF 18:30

28 Sjösättning UBS 8:00

29 Sjösättning JBK

29 Sjösättning RBK

Maj_______________________________________________________________

1 Renoveringsplan inlämnad

1 Sjösättning UBS 8:00

5 Sjösättning UBS 8:00

6 Sjösättning JBK

13 Sjösättning reservdag UBS/JBK

14 Driftgruppen 18:00; Inleds med Egenkontroll av varvet

15 Styrelsemöte UVF 18:30

15 Debitering "renoveringsbåt" och "kvarliggare"

26 Städdag 1 10:00-12:00

30 Mijöinspektion av varvet 9:00

31 Städdag 2 18:00-20:00

Juni_______________________________________________________________

1 Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

1 Sommartid på varvet

4 Driftgruppen 18:00

12 Styrelsemöte UVF 18:30 med Driftgruppen

15 Debitering "sommarliggare" och sjösättning

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

14 Styrelsemöte UVF 18:30

15 Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15 Avanmälan varvsplats; SENAST

15 Debitering vinterplats och torrsättning

20 Driftgruppen 18:00

 

Sept______________________________________________________________

15 Början torrsättning

23 Städdag 3 10:00-12:00

25 Städdag 4 18:00-20:00

Okt_______________________________________________________________

25 Slutar torrsättning

25 Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

 

Dec_______________________________________________________________

1 Alla båtar täckta från för till akter

24 Julafton - God Jul

31 Nyårsafton - Gott Nytt År

KONTAKTA OSS

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

UVF

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn.