Start


ULVSUNDAVIKENS

VARVSFÖRENING

NYHETER OCH INFORMATION


Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har eller vill ha Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

Hej Båtvänner,


Nu slog vädergudarna till - vit nederbörd som stannar kvar en stund och temperaturen under nollan.
Hoppas att Du har täckt Din båt så Du slipper kung Bores intrång. Hoppas också att Du konserverat Din motor nu med minusgrader ute - det är alltid 2 grader kallare nere på varvet.


Nu till regelboken - från den 1/12 gäller täckningskravet - därefter börjar sanktionerings-avgiften på 500:-/månad att ticka och hela båten ska vara täckt från för till akter.


Den 5/12 börjar Happy Boat att mäta bottenfärger på de båtar som inte blivit mätta 2016 och 2018. Förhoppningsvis har våra varvsansvariga prickat in just Din båt på rätt plats på varvet så våra listor stämmer så Britta och vi andra kan hitta Din båt.


Kravet står dock fortfarande fast och underlättar för oss alla på varvet - alla båtar ska vara märkta med namn och telefonnummer. Det gäller båten och ingenting annat - står den i tält eller dylikt så ska detta vara märkt. Märkningen ska vara tydlig och enkel att hitta så man inte behöver lyfta på täckningar eller krypa in under båten.
Att bockar, vaggor, vagnar eller trailers är märkta är kanonbra och rätt - men det räcker inte - båten ska vara märkt!

I brevlådor på varvet finns märklappar och dessa måste skrivas på med permanent märkpenna eftersom väder och vind äter upp all annan märkning.

Glöm heller inte att märka Din mast eller annat som Du kvarlämnat på varvsplan - risken för skrotcontainer är annars stor!


Regelboken igen - omärkt båt och tillbehör har också en sanktioneringsavgift på 250:-. Spara kassörens jobb genom att ha Din båt väl märkt.


Så låt Ditt sommarnöje nu vila sin vintervila och titta till pärlan med jämna mellanrum att täckningen sitter säkert och att stöttningen är stabil.


Som vanligt när Du har frågor, funderingar och förbättringar så mailar Du till varvsansvarig@uvf.one eller info@uvf.one. Finns också en möjlighet att lägga en lapp i brevlådan utanför varvskontoret.

Titta också in på uvf.one eller vår Facebooksida


Varvsgruppen

VINTERRUSTNING


Nu är det hög tid att se över Din båt!

 • Se till att Du har märkt Din båt med våra fina namnlappar och att de är synliga
 • Bottenmätning av ej tidigare mätta båtar kommer att ske i november - därför viktigt att Din namnlapp är väldigt synlig
 • Du som har en mast i mastskjulet - se till att den också är märkt
 • Du som har lämnat något annat på varvsplan - märk det också annars försvinner det
 • Täck Din båt och täck för storm - knyt inte fast täckningen i stöttorna, risk för ras
 • Du som redan har täckt - kolla in täckningen. Det är många båtar som redan har en badbalja i pressenningen!
 • Elsladdar måste vara godkända för utomhusbruk (övriga klipps av) och får inte sitta i när Du inte är på varvet
 • Elelement eller andra värmare är inte tillåtet i båt på varvet

BETALNINGSMORAL


Trots att betalningstiden för vinterns fakturor förföll till betalning i slutet av september och sommarens fakturor i slutet av juli är det fortfarande 66 båtägare som inte har betalat sina avgifter för vintern och 9 som inte betalat för sommaren.


Varvet kostar en otrolig massa pengar varje år - här är några exempel:
- Markarrende 465.000:-
- Lokalhyra 118.000:-

- El 140.000:-

- Vatten & avlopp 20.000:-

- Torr/sjösättning 360.000:-

- Miljöstationer 65.000:-

- Renhållning av varvsplan 160.000:-

- Reparationer & Underhåll 155.000:-

- Förbrukningsmaterial 125.000:-

- Maskinpark 135.000:-

- Städdagar 50.000:-

- Kontorsmtrl. bredband, programvaror, försäkringar etc 25.000:-

- Avskrivningar på installationer och investeringar 135.000:-


Totalt sett så har vi kostnader på närmare 2 Msek!


Då fungerar det inte om närmare 80 båtägare struntar i att betala sina avgifter uppgående till nära 400.000:-   DET ÄR 20% AV VÅRA UTGIFTER!


Det betyder att vi inte kan investera pengar i säkerhet och underhåll på varvet!


ELSLADDAR


På förekommen anledning!

Du som kopplar in Dina elsladdar från varvets elboxar - här är några regler för att jordfelsbrytare i systemet inte ska lösa ut i hela systemet:

 • Kablage godkänd för utomhusbruk - dvs minst H07RN-F (RDOE-kabel) med minst 3x1,5 mm2 kabelarea och minst IP44 klassad.
 • Inga skarvdosor som inte är helt vattentäta.
 • Inga elelement i båtarna.
 • Inga sladdar i eluttagen när Du själv inte är på plats - godkänd batteriladdning med godkänd batteriladdare av varvsansvarig är dock undantagen. Men då ska kablaget vara märkt med namn, inkopplingstidpunkt och vem som godkänt.
 • Ej godkända elsladdar på varvsplan kommer att klippas av - inte bara dras ur elboxen.

VARVSFRÅGOR


Du som har frågor om saker och ting som rör varvet kan skicka ett mail till varvsansvarig@uvf.one så kommer någon av de varvsansvariga att svara på Dina frågor.

FACEBOOK-SIDA


Nu har vi fått igång vår Facebook-sida för varvet. Gå gärna in och kommentera, gilla och skicka in lite bilder.

ERBJUDANDE FRÅN SHELL


Erbjudande till varvets medlemmar att i butiken på Shell, Ulvsundavägen 71, köpa kaffe i samtliga tre storlekar med 10% rabatt.

På butiksbakade bullar finns erbjudanden, ex 10 stycken 99:-

Önskas matsäck kan den förbeställas, gäller då även mackor m m som görs i butiken. 10% rabatt på beställningar över 200:-

Beställes på telefon 08 26 66 67 eller på 78473ulvsunda@valkommenin.se

VIKTIGT att uppge varvets namn i kassan eller vid förbeställning: Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)

Butiken är öppen dygnet runt.

 

Flera storlekar och modeller av gasolflaskor finns att byta/köpa. Ex 2000, 2012, PC5, PC10, P6, P11, 

Personbilsläp i olika storlekar finns för uthyrning, med gallergrindar eller med kåpa.

 

Välkomna hälsar personalen på Shell!

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING


Vi som båtägare på varvsplan bör vara mer uppmärksamma vem vi släpper in och ut från varvsplan. Idag hade vi en person som hämtade både båt och trailer på ett bilsläp och blev både in- och utsläppt av någon av våra båtägare utan några frågor.

HJÄRTSTARTARE


UVF har införskaffat en hjärtstartare som sitter i Båthallens värmestuga.


NYCKELHANTERING

 

Varvsgruppen håller på att se över hela nyckelrutinen. Så ta för vana att med jämna mellanrum uppdatera Din nyckel i HotSpot utanför Varvskontoret.

BÅTBOTTENSANERING

 

Sth Miljöförvaltning har lämnat följande rekommendationer för sanering av båtbottnar.


 • Båtar med tenn >50 µg och koppar > 5 000 µg saneras snarast - tenn är oerhört giftigt
 • Båtar med koppar och zink > 1 000 µg senast hösten 2019
 • Båtar med koppar och zink > 100 µg senast hösten 2020
 • Båtar med giftig bottenfärg sjösätts ej våren 2021

 

Mätvärden på Din båtbotten kan Du erhålla av varvsansvarig eller från Varvskontoret.

 

UVFs styrelse har också beslutat att den som väljer att sanera sin båt under sommar-säsongen inte får någon sommaravgift på båtuppställningen.

 

BOTTENFÄRGER

 

Miljöförvaltningen har genomfört markundersökningar av varvsplan och det har visat sig att alla år med rustning och målning med miljögifter gör att vi rekommenderar alla båtägare att inte låta barn och hundar att stoppa i sig något som finns på eller i marken.

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

 

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det städas bort!

 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

 

Alla som har en båt på varvet måste skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna.

 

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt
 • Byter Du båt måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret.

VÅRA LÅS


Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN


Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!


Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)


Varvsföreningen är en allmännyttig och ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.


Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.


Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2019

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

         17          Styrelsemöte UVF 18:30

22          Styrelsemöte UVF 17:00

28          Styrelsemöte UVF 17:00

29          Varvsgruppen 18:30

Feb_______________________________________________________________

         19          Styrelsemöte UVF 18:30

21          Varvsgruppen 18:30  

Mars______________________________________________________________

  1          Motioner från medlemmar till UVF

  1          Bokslut 2018 UVF

  1          Budget 2019, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

  2          Stora Båtklubbsdagen, Älvsjö

12          Varvsgruppen 18:30

13          Revisorsmöte 18:00

14          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Revision klar UVF

28          Hjärt&Lungräddning utbildning 18:00

April______________________________________________________________

  4          Styrelsemöte UVF 18:30

  8          Varvsgruppen 18:30

11          Årsmöte UVF 19:00

16          Börjar sjösättning Varsplan ÖST

27          Sjösättning UBS

28          Sjösättning JBK, RBK

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan inlämnad

  1          Sjösättning UBS

  4          Sjösättning UBS 

  5          Sjösättning JBK, RBK

  6          Varvsgruppen 18:30 med Egenkontroll

  9          Styrelsemöte UVF 18:30

11          Städdag 10:00 - 12:00

12          Sjösättning reservdag UBS/JBK

14          Städdag 18:00 - 20:00

16          Projektmöte Sth Explo

25          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister 

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

11          Varvsgruppen 18:30

13          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

  5          Avstämning Sth Explo 13:00

12          Varvsgruppen 18:30

15          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

15          Tidbokningen för torrsättning är öppen

16          Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2020

Sept______________________________________________________________

  2          Varvsgruppen 18:30

  9          i-LOQ utbildning 16:00

12          Styrelsemöte UVF 18:30

14          Städdag 10:00-12:00

15          Vintertid på varvet

15          Början torrsättning

17          Städdag 18:00-20:00

28          Torrsättning UBS

29          Torrsättning JBK 

29          Torrsättning RBK

Okt_______________________________________________________________

  1          Torrsättning båtar Båthallen - start 07:45

  5          Torrsättning UBS

  6          Torrsättning UBS

  7          Varvsgruppen 18:30

10          Styrelsemöte UVF 18:30

12          Torrsättning JBK

12          Torrsättning RBK

13          Torrsättning UBS

25          Slutar torrsättning

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

  4          Varvsgruppen 18:30

14          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Varvsplan avstängd för biltrafik

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

  5          Mätning av bottenfärger

  9          Varvsgruppen 18:00

12          Styrelsemöte UVF 18:30

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År

KONTAKTA OSS

UVF

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.