Start

ULVSUNDAVIKENS

VARVSFÖRENING

NYHETER OCH INFORMATION


Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har eller vill ha Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

Bokning för torrsättning
Nu har bokningssystemet för torrsättning med slip och truck öppnat och är bokningsbart.
Boka kan Du göra här eller här.
OBSERVERA att detta bara är för Dig som inte torrsätter själv och inte har uppställningsplats på VÄST eller MITT.

Båtbottentvätt
Vår båtbottentvätt är nu installerad under Tvärbanebron tillsvidare.
Utbildning och igångsättning sker i slutet på augusti.
Mer information kommer.

Valberedning


Vid senaste årsmöte tillkom en ny valberedning för tillsättande av bl a styrelsen i höst.
Ta gärna kontakt med dem om Du själv vill bidra till styrelsens arbete eller har förslag på personer som är lämpliga att jobba aktivt i varvsföreningen. Du hittar valberedningen här.

Nya stadgar


Efter flera årsmöten har varvsföreningen utformat nya stadgar för föreningen som gäller från 30 juni 2020. Dessa kan Du hitta här.

Nya medlemmar


Fr o m juni 2020 har vi fått två nya medlemmar till varvsföreningen - Alvikens Båtklubb (ABK) och Lilla Essinge Båtklubb (LEBK).
Vi hälsar båtklubbarna och dess båtägare hjärtligt och varmt välkomna till varvet.

Båtbottensanering


Från Miljöförvaltningen har vi erhållit blankett och checklista som ska fyllas i och skickas in av UVF till Miljöförvaltningen vid sanering av båtbottnar.
Detta gör varvsföreningens miljöansvarige.
Blanketten måste skickas in till Miljöförvaltningen senast 3 veckor före arbetet utförs - SÅ VAR UTE I GOD TID och anmäl alla uppgifter som behövs till miljo@uvf.one om Du ska sanera Din båt.

Du som tänker sanera Din båt under sommaren 2020 betalar inga avgifter till UVF mer än eventuella flyttar!

Mer om båtbottenfärger (enl. Miljöförvaltningen)


- Har båt hemmahamn i Mälaren finns inga tillåtna bottenfärger - där gäller "REN BÅT!"
- S k "spärrfärger" är inte tillåtet.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så gäller endast tillåten Östersjöfärg.
- Har båt hamnplats både i Östersjön och i Mälaren så gäller Mälarens normer.
- Har båt TBT så är den inte välkommen i några vatten eller hamnar i Europa sedan 2008.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så är västkustfärg inte tillåtet.


Tänk på att det är Du som båtägare som har bevisbördan att Din båt inte medför oacceptabla negativa effekter på människa eller miljö (bevisbörderegeln 2 kap. 1 § miljöbalken).

ELSLADDAR


På förekommen anledning!

Du som kopplar in Dina elsladdar från varvets elboxar - här är några regler för att jordfelsbrytare i systemet inte ska lösa ut i hela systemet:

 • Kablage godkänd för utomhusbruk - dvs minst H07RN-F (RDOE-kabel) med minst 3x1,5 mm2 kabelarea och minst IP44 klassad.
 • Inga skarvdosor som inte är helt vattentäta.
 • Inga elelement i båtarna.
 • Inga sladdar i eluttagen när Du själv inte är på plats - godkänd batteriladdning med godkänd batteriladdare av varvsansvarig är dock undantagen i upp till 3 dygn. Men då ska kablaget vara märkt med namn, inkopplingstidpunkt och vem som godkänt.
 • Ej godkända elsladdar på varvsplan kommer att klippas av - inte bara dras ur elboxen.

FACEBOOK-SIDA


Nu har vi fått igång vår Facebook-sida för varvet. Gå gärna in och kommentera, gilla och skicka in lite bilder.

ERBJUDANDE FRÅN SHELL


Erbjudande till varvets båtägare att i butiken på Shell, Ulvsundavägen 71, köpa kaffe i samtliga tre storlekar med 10% rabatt.

På butiksbakade bullar finns erbjudanden, ex 10 stycken 99:-

Önskas matsäck kan den förbeställas, gäller då även mackor m m som görs i butiken. 10% rabatt på beställningar över 200:-

Beställes på telefon 08 26 66 67 eller på 78473ulvsunda@valkommenin.se

VIKTIGT att uppge varvets namn i kassan eller vid förbeställning: Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)

Butiken är öppen dygnet runt.

 

Flera storlekar och modeller av gasolflaskor finns att byta/köpa. Ex 2000, 2012, PC5, PC10, P6, P11, 

Personbilsläp i olika storlekar finns för uthyrning, med gallergrindar eller med kåpa.

 

Välkomna hälsar personalen på Shell!

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING


Vi som båtägare på varvsplan bör vara mer uppmärksamma vem vi släpper in och ut från varvsplan. Idag hade vi en person som hämtade både båt och trailer på ett bilsläp och blev både in- och utsläppt av någon av våra båtägare utan några frågor.

NYCKELHANTERING

 

Varvsgruppen håller på att se över hela nyckelrutinen. Så ta för vana att med jämna mellanrum uppdatera Din nyckel i HotSpot utanför Varvskontoret.

BÅTBOTTENSANERING

 

Sth Miljöförvaltning har lämnat följande rekommendationer för sanering av båtbottnar.


 • Båtar med tenn >100 µg och koppar > 5 000 µg saneras snarast - TBT (tributyltenn) är oerhört giftigt
 • Båtar med tennvärden <100µg bör analysera ett skrapprov för att fastställa om det finns TBT på båten
 • Båtar med koppar och zink > 1 000 µg senast hösten 2020
 • Båtar med giftig bottenfärg sjösätts ej våren 2021

 

Mätvärden på Din båtbotten kan Du erhålla av varvsansvarig eller från Varvskontoret.

 

UVFs styrelse har också beslutat att den som väljer att sanera sin båt under sommar-säsongen inte får någon sommaravgift på båtuppställningen.

BOTTENFÄRGER

 

Miljöförvaltningen har genomfört markundersökningar av varvsplan och det har visat sig att alla år med rustning och målning med miljögifter gör att vi rekommenderar alla båtägare att inte låta barn och hundar att stoppa i sig något som finns på eller i marken.
Dessutom är det absolut förbjudet att tvätta båtar med giftig bottenfärg utan att ta hand om allt spill och förorenat vatten som ska hanteras som farligt avfall.
Högtryckstvätt på varvsplan är endast tillåtet på båtar med ren omålad botten!

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

 

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det städas bort!

 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

 

Alla som har en båt på varvet måste skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna.

 

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt
 • Byter Du båt måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret.

VÅRA LÅS


Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN & TOAPAPPER


Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!


OCH TOAPAPPER VET DU GIVETVIS VAD DET SKA ANVÄNDAS TILL!!!


Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)


Varvsföreningen är en ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK, Alvikens Båtklubb; ABK och Lilla Essinge Båtklubb; LEBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.


Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.


Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2020

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

           9          Extra styrelsemöte UVF 18:30

13          Varvsgruppen 18:30

14          Möte Miljöförvaltningen 14:00 

16          Styrelsemöte UVF 18:30

27          Möte Explo/Sth Idrott 15:00

Feb_______________________________________________________________

           3          Varvsgruppen 18:30

         13          Styrelsemöte UVF 18:30

Mars______________________________________________________________

  1          Motioner från medlemmar till UVF

  1          Bokslut 2019 UVF

  1          Budget 2020, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

  7          Stora Båtklubbsdagen, Älvsjö

  9          Varvsgruppen 18:30

12          Styrelsemöte UVF 18:30

13          Miljöinspektion Miljöförvaltningen 9:00

15          Revision klar UVF

24          EXTRA ÅRSMÖTE 19:00

28          Varvet öppnar efter vintern

April______________________________________________________________

  3          Projektmöte Explo 13:00

  6          Varvsgruppen 18:30

16          Styrelsemöte UVF 18:30

22          Årsmöte UVF - UTGÅR! Nytt datum 2/6

23          Sjösättning börjar

25          Sjösättning RBK, UBS och JBK

26          Sjösättning UBS och JBK

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan inlämnad

  2          Sjösättning UBS och JBK

  3          Sjösättning RBK, UBS och JBK

11          Varvsgruppen 18:30 med Egenkontroll

14          Styrelsemöte UVF 18:30

16          Städdag 10:00 - 12:00

19          Städdag 18:00 - 20:00

25          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister 

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

  2          Årsmöte UVF 19:00

  8          Varvsgruppen 18:30

11          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

16          Extra Årsmöte 19:00

30          Extra Årsmöte 19:00

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

15          Tidbokningen för torrsättning är öppen

16          Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2021

17          Varvsgruppmöte 18:30

20          Styrelsemöte UVF 18:30

Sept______________________________________________________________

  7          Varvsgruppmöte 18:30

10          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Vintertid på varvet

15          Början torrsättning

26          Torrsättning RBK

Okt_______________________________________________________________

  4          Torrsättning RBK

  5          Varvsgruppmöte 18:30

  8          Styrelsemöte UVF 18:30

25          Slutar torrsättning

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

  2          Varvsgruppmöte 18:30

  5          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Varvsplan avstängd för biltrafik

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

  7          Varvsgruppmöte 18:30

10          Styrelsemöte UVF 18:30

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År 

KONTAKTA OSS

UVF

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.