Start

ULVSUNDAVIKENS

VARVSFÖRENING

NYHETER OCH INFORMATION


Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har eller vill ha Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

VARVSPLAN AVSTÄNGD FÖR BILTRAFIK

Nu är varvsplan avstängd för biltrafik fram till 1/4 2021.

Du kan parkera Din bil utanför Östra grinden där vi har 7 parkeringsplatser eller på P-plan innanför den Västra grinden. I övrigt är hela varvsplan avstängd för bilar utom för funktionärer.

NY STYRELSE FÖR UVF

Torsdag 12/11 valde årsmötet ny styrelse för UVF - Du hittar all information här.

Ordförande Mats Hugosson, vald fram till årsmötet april 2022

Sekreterare Per Friman, vald fram till årsmötet april 2022

Varvschef Kenneth Brånth, vald fram till årsmötet april 2022

Kassör George Berggren, vald fram till årsmötet april 2023

Ledamot Hans Wennerström, vald fram till årsmötet april 2023

Suppleant Annika Liljegren, vald fram till årsmötet april 2022

Suppleant Urban Hiärne, vald fram till årsmötet april 2022

KONTAKT MED VARVSANSVARIGA

Du som har frågor och funderingar hur saker och ting fungerar på varvet kan e-posta våra varvsansvariga.
Du som är medlem i
Johannesfreds Båtklubb e-postar till JBKvarv@uvf.one
Du som är medlem i
Rålambshovs Båtklubb e-postar till RBKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Ulvsunda Båtsällskap e-postar till UBSvarv@uvf.one

Du som är medlem i Margretelunds Båtsällskap e-postar till MBSvarv@uvf.one
Du som är medlem i
Alvikens Båtklubb e-postar till ABKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Lilla Essinge Båtklubb e-postar till LEBKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Minnebergs Båtklubb e-postar till MBKvarv@uvf.one

Alla ni andra e-postar till UVFvarv@uvf.one

SWISH TILL VARVET

Varvet har ett eget Swishnr 123 531 145 1

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Varvsföreningen har inga kopplingar eller rekommendationer avseende båtmekaniker eller reparationer och underhåll av båtar eller motorer. Varje båtägare väljer själv sina kontakter och företag som man vill ska utföra uppdrag.
Förbehållet varvsföreningen har är att det krävs ett godkännande av respektive varvsansvarig för att lämna tillträde till varvsområdet för externa personer och företag.
Här är ett textutdrag ur våra nyckelregler:

 • Medlem som missbrukar sin nyckel genom att t ex låna ut nyckel till icke medlem eller öppnar lås och grindar för icke medlem så kommer nyckel att elektroniskt avprogrammeras.
 • Vid båtreparationer kan medlem låna ut nyckel till entreprenör efter godkännande från varvsansvarig men bär fortfarande det personliga ansvaret för nyckeln.

HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Maxhastigheten med bil inom varvsområdet är 5 km/h!!

Vid överträdelse spärras nyckel för infart med bil.

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Alla som har en båt på varvet måste skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna.

Du som redan har lämnat in ett Nyttjanderättsavtal och inte ändrat namn, bytt båt eller bytt försäkringsbolag behöver inte lämna in ett nytt!

 

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt
 • Byter Du båt eller försäkring måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret.

BÅTBOTTENSANERING

Sth Miljöförvaltning har lämnat följande rekommendationer för sanering av båtbottnar.


 • Båtar med tenn >100 µg saneras snarast - TBT (tributyltenn) är oerhört giftigt
 • Båtar med tennvärden <100µg bör analysera ett skrapprov för att fastställa om det finns TBT på båten
 • Båtar med hemmahamn i Mälaren med kopparvärden > 1 000 µg saneras snarast
 • Miljöförvaltningens målsättning är att alla båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av 2020

 

Mätvärden på Din båtbotten kan Du erhålla av varvsansvarig eller från Varvskontoret.

Mer om båtbottenfärger (enl. Miljöförvaltningen)

- Har båt hemmahamn i Mälaren finns inga tillåtna bottenfärger - där gäller "REN BÅT!"
- S k "spärrfärger" är inte tillåtet.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så gäller endast tillåten Östersjöfärg.
- Har båt hamnplats både i Östersjön och i Mälaren så gäller Mälarens normer.
- Har båt TBT så är den inte välkommen i några vatten eller hamnar i Europa sedan 2008.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så är västkustfärg inte tillåtet.


Tänk på att det är Du som båtägare som har bevisbördan att Din båt inte medför oacceptabla negativa effekter på människa eller miljö (bevisbörderegeln 2 kap. 1 § miljöbalken).

Båtbottensanering

Från Miljöförvaltningen har vi erhållit blankett och checklista som ska fyllas i och skickas in av UVF till Miljöförvaltningen vid sanering av båtbottnar.
Detta gör varvsföreningens miljöansvarige.
Blanketten måste skickas in till Miljöförvaltningen senast 3 veckor före arbetet utförs - SÅ VAR UTE I GOD TID och anmäl alla uppgifter som behövs till miljo@uvf.one om Du ska sanera Din båt.

ELSLADDAR


På förekommen anledning!

Du som kopplar in Dina elsladdar från varvets elboxar - här är några regler för att jordfelsbrytare i systemet inte ska lösa ut i hela systemet:

 • Kablage godkänd för utomhusbruk - dvs minst H07RN-F (RDOE-kabel) med minst 3x1,5 mm2 kabelarea och minst IP44 klassad.
 • Inga skarvdosor som inte är helt vattentäta.
 • Inga elelement i båtarna.
 • Inga sladdar i eluttagen när Du själv inte är på plats - godkänd batteriladdning med godkänd batteriladdare av varvsansvarig är dock undantagen i upp till 3 dygn. Men då ska kablaget vara märkt med namn, inkopplingstidpunkt och vem som godkänt.
 • Ej godkända elsladdar på varvsplan kommer att klippas av - inte bara dras ur elboxen.

FACEBOOK-SIDA

Nu har vi fått igång vår Facebook-sida för varvet. Gå gärna in och kommentera, gilla och skicka in lite bilder.

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Vi som båtägare på varvsplan bör vara mer uppmärksamma vem vi släpper in och ut från varvsplan. Idag hade vi en person som hämtade både båt och trailer på ett bilsläp och blev både in- och utsläppt av någon av våra båtägare utan några frågor.

NYCKELHANTERING

Varvsgruppen håller på att se över hela nyckelrutinen. Så ta för vana att med jämna mellanrum uppdatera Din nyckel i HotSpot utanför Varvskontoret.

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det städas bort!

VÅRA LÅS

Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN & TOAPAPPER

Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!


OCH TOAPAPPER VET DU GIVETVIS VAD DET SKA ANVÄNDAS TILL!!!


Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)


Varvsföreningen är en ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK, Alvikens Båtklubb; ABK och Lilla Essinge Båtklubb; LEBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.


Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.


Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2020

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

           9          Extra styrelsemöte UVF 18:30

13          Varvsgruppen 18:30

14          Möte Miljöförvaltningen 14:00 

16          Styrelsemöte UVF 18:30

27          Möte Explo/Sth Idrott 15:00

Feb_______________________________________________________________

           3          Varvsgruppen 18:30

         13          Styrelsemöte UVF 18:30

Mars______________________________________________________________

  1          Motioner från medlemmar till UVF

  1          Bokslut 2019 UVF

  1          Budget 2020, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

  7          Stora Båtklubbsdagen, Älvsjö

  9          Varvsgruppen 18:30

12          Styrelsemöte UVF 18:30

13          Miljöinspektion Miljöförvaltningen 9:00

15          Revision klar UVF

24          EXTRA ÅRSMÖTE 19:00

28          Varvet öppnar efter vintern

April______________________________________________________________

  3          Projektmöte Explo 13:00

  6          Varvsgruppen 18:30

16          Styrelsemöte UVF 18:30

22          Årsmöte UVF - UTGÅR! Nytt datum 2/6

23          Sjösättning börjar

25          Sjösättning RBK, UBS och JBK

26          Sjösättning UBS och JBK

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan inlämnad

  2          Sjösättning UBS och JBK

  3          Sjösättning RBK, UBS och JBK

11          Varvsgruppen 18:30 med Egenkontroll

14          Styrelsemöte UVF 18:30

16          Städdag 10:00 - 12:00

19          Städdag 18:00 - 20:00

25          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister 

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

  2          Årsmöte UVF 19:00

  8          Varvsgruppen 18:30

11          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

16          Extra Årsmöte 19:00

30          Extra Årsmöte 19:00

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

15          Tidbokningen för torrsättning är öppen

16          Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2021

17          Varvsgruppmöte 18:30

20          Styrelsemöte UVF 18:30

Sept______________________________________________________________

  7          Varvsgruppmöte 18:30

10          Städdag 18:00 - 20:00

10          Styrelsemöte UVF 18:30

12          Städdag 10:00 - 12:00

15          Vintertid på varvet

15          Början torrsättning

26          Torrsättning RBK

Okt_______________________________________________________________

  1          Torrsättning Båthallen  

  5          Varvsgruppmöte 18:30

  8          Styrelsemöte UVF 18:30

11          Torrsättning RBK

22          Extra styrelsemöte UVF 18:30

25          Slutar torrsättning

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

  2          Varvsgruppmöte 18:30

  3          Reservdag torrsättning

  3          Extra styrelsemöte 18:30

  5          Styrelsemöte UVF 18:30

12          Extra årsmöte 19:00

15          Varvsplan avstängd för biltrafik

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

  7          Varvsgruppmöte 18:30

10          Styrelsemöte UVF 18:30

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År 

KONTAKTA OSS

UVF

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.