Start

NYHETER OCH INFORMATION


Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har eller vill ha Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

Gilla oss på Facebook

ETT JÄTTESTORT GRATTIS TILL UBS!
Idag 25/5 firar Ulvsunda Båtsällskap sitt 100-årsjubileum.

STÄDDAGAR

Lördagen 18/5 och 25/5 samt tisdagen 28/5 lyckades 184 båtägare helrensa vår varvsplan så att vi nu kan sommarplanera och underhålla varvsytan.
Stort TACK för Ditt genuina arbete och vi hoppas korven smakade bra.
Ha nu en härlig båtsommar!

SUBLIFTDAX

Idag har vår subliftamiral Micke tagit upp två större segelbåtar på varvet med stor skicklighet och finess.

BRYGGKOMPANIET

Varvsföreningen vill framföra ett jättestort TACK till Bryggkompaniet som räddade våra torrsättningar när sliprälen flyttade sig en meter i sidled.

AVFALLSHANTERING

Om vi nu har containrar på varvet för att ta hand om vårt avfall som kostar oss över

100 000 kronor per år;
Om det dessutom finns skyltar på container som säger
Endast METALLVarför hamnar det då plast, matavfall, slangar och annat i containern?

Dessutom - vilken båt på varvet har haft dylika värmeradiatorer i båten?


Konsekvensen av detta blir att vi drastiskt behöver höja avgifterna eller helt avskaffa avfallshanteringen!


Samma sak gäller våra miljöcontainrar - plastdunkar etc. hör inte hemma där!
De töms i Miljöstation och plastdunkar kastas i container för brännbart.

TYNGDER TÄCKNING

Vi har fått ett skarpt påpekande från Miljöförvaltningen angående dunkar fyllda med allt annat än vatten eller sand för nedtyngning av vintertäckningen på båtar.
Det är absolut förbjudet att fylla dunkar med kemikalier som t ex glykol, t-sprit, rödsprit eller andra kemikalier!

Fyller man dunkar med vatten så ska bara 2/3-delar av dunken vara fylld.

Dunkar med kemikalier kommer att skäras ned och slängas i Miljöstation.

SUBLIFTRAMPEN

Subliftrampen får under inga omständigheter användas för att köra ner eller upp trailerbåtar - avgjort får inga bilar beträda rampen!

Stor risk att bilen åker ner i Mälaren då rampen inte är tillräckligt brant och dessutom väldigt hal.
Rampen får endast beträdas med Subliften och traktor med hydraulvagn!

INFO TILL BÅTÄGARE


Hej Båtvänner,

Tråkigt att båtsäsongen kommer att ta slut men här kommer nödvändig info inför höstens upptagningar av båtar på varvet.

 • Byte av båt eller uppsägning av varvsplats ska ske innan 15/8 och det gör Du här uvf.one/ansökan/
 • Du som har Din båt i Saltsjön - alltså utanför Mälaren;
  Danviksbron kommer att renoveras - det betyder att om Du har båt med seglingsfri höjd över 10,8 meter kommer Du inte att komma in i Mälaren efter 4/9 om Du inte väljer att gå in via Södertälje eller mastar av innan Danviksbron.
  UVF försöker lösa detta med tidigare torrsättningar - vi återkommer om detta ASAP.
  Vänligen meddela UVF om Du avser att anlöpa varvet före 4/9 på info@uvf.one
 • Bokning av torrsättningar öppnar på uvf.bokamera.se 31/8.
  Detta gäller ej RBKare som ligger på Mittplan, UBSare och JBKare som tar upp klubbgemensamt.
  Ej heller alla Trailerbåtar som torr/sjösätter själva. Placering av Din trailerbåt bestäms av vår TP-amiral Jocke som Du når på trailerpark@uvf.one.
  Kom ihåg att tidigt upp betyder sent i och tvärtom.
 • Du som behöver hyrstöttor eller köpa från UVF till Din båt bokar gärna dessa här .
  OBS! Vi tillåter inga vaggor eller båtvagnar när torrsättning sker av UVFs entreprenör.
 • Somliga av er har pallningsmaterial som inte är godkänt av UVF - antingen införskaffas nytt godkänt material eller så bokar Du hyrstöttor av UVF.
 • Innan Du torrsätter Din båt kan det vara både praktiskt och bekvämt att tvätta Din båtbotten i vår båtbottentvätt.
  Bokar tvättid gör Du också på uvf.bokamera.se
  400:- båt <7 meter, 600:- båt >7 meter. Våra duktiga sommarjobbare tar väl hand om Dig.
 • Städdagar på varvet innan torrsättning är planerade till;
  9/9 kl 10-12
  12/9 kl 18-20
  Städdagar efter sjösättning 2024 är planerade till;
  25/5 kl 10-12
  28/5 kl 18-20
  Frånvaro debiteras. Anmälan sker via uvf.bokamera.se efter 31/8.

Som vanligt - om Du har frågor, funderingar eller förbättringsförslag - kontakta Din varvsansvarige eller mejla till info@uvf.one

Vänligen,
Varvschefen
gm/George

UVFs TRAILERRAMP

Vi kan konstatera att vår trailerramp har blivit väldigt populär!
Via övervakningskameror och inkomna rapporter ser vi hur båtar som inte tillhör vare sig våra medlemsklubbar eller är uppställda på varvet nyttjar trailerrampen frekvent. Dessutom att det kvarlämnas både trailrar och bilar på varvet då man "lånar" rampen och varvet.
Konsekvensen blir ökat slitage och ökat underhåll av våra resurser med ökade kostnader som tyvärr kommer att drabba våra betalande båtägare i slutänden.

Access till varvet är bara för båtägare som antingen har sin båt på varvet eller tillhör båtklubbarna MBS och UBS.

Övriga två ramper på varvet är absolut förbjudet att hantera trailerbåtar på!

GRINDÖPPNING KÖRGRINDAR

Nu är det en nymodighet införd på våra motorgrindar.

Dock kan det vara en inkörningsperiod på detta.


På grindstolpen finns det en QR-kod som Du kan scanna för att öppna grinden.

För att det ska fungera:

 • Det krävs att Du är medlem och har båt på varvet
 • Det krävs att Du finns i BAS med fullständigt personnummer och mejladress
 • Det krävs att rätt mobilnummer är inlagt i BAS
 • Första gången Du scannar måste Du godkänna inloggning
 • Du måste godkänna inloggning med mobilt Bank-ID eller mejladress


Om ovanstående inte funkar måste Du ta kontakt med Din båtklubb och se till att de har rätt uppgifter i BAS - fullständigt personnummer, rätt mejladress och rätt mobilnummer.

TILLSKOTT PÅ VARVET

Då har vi fått hem vår Sublift från Södermanland.
Någon som vill lära sig att manövrera en dylik maskin för sjö- och torrsättningar?

SERVICEMEKANIKER

På förekommen anledning!
För att släppa in någon form av servicemekaniker på varvet måste Du begära tillstånd av varvsansvarig.

KONTAKT MED VARVSANSVARIGA

Du som har frågor och funderingar hur saker och ting fungerar på varvet kan e-posta våra varvsansvariga.
Du som är medlem i
Johannesfreds Båtklubb e-postar till JBKvarv@uvf.one
Du som är medlem i
Rålambshovs Båtklubb e-postar till RBKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Ulvsunda Båtsällskap e-postar till UBSvarv@uvf.one

Du som är medlem i Margretelunds Båtsällskap e-postar till MBSvarv@uvf.one

eller margretevarv@uvf.one

Du som är medlem i Alvikens Båtklubb e-postar till ABKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Lilla Essinge Båtklubb e-postar till LEBKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Minnebergs Båtklubb e-postar till MBKvarv@uvf.one

eller minnebergvarv@uvf.one

          Alla andra e-postar till UVFvarv@uvf.one

BÅTAR PÅ VARVSPLAN EFTER SJÖSÄTTNING

Det finns några få godtagbara anledningar att båtar får stå kvar på varvsplan efter ordinarie sjösättningstid.

 • Båten är traileruppställd och har ett avtal att stå på TrailerPark.
 • Båtägaren har anmält och avtalat med varvsansvarig i förtid p g a t ex sjukdom e dyl.
  Men då får man också överenskomma med varvsansvarig om ny sjösättningstid - inte direkt med vår entreprenör!
 • Båtägaren har lämnat in en renoveringsplan och fått den godkänd av varvsansvarig innan 1/5.

Alla sjö/torrsättningar som sker i UVFs regi utanför ordinarie tider ska anmälas och överenskommas med respektive varvsansvarig.


 • Båtbottentvätten har fått sin slutliga placering längst ut på mastbryggan. Nu kan vi ta hand om alla segelbåtar också. • Båttrailer - Du som har båt på båttrailer. Var medveten om att Du torr- och sjösätter Din båt själv från 2022. Tom båttrailer ska under sommaren förvaras antingen på TrailerPark Väst eller på TrailerPark Hyllan. 
  Om Du väljer att UVF torr/sjösätter Din båt så ska den stå på bockar eller stöttor på varvsplan. UVF kommer inte att ta upp båt med slip och truck för placering på trailer.

 • Nyttjanderättsavtal - glöm inte att fylla i och skicka in ett Nyttjanderättsavtal för Din båt eller båtar om Du har fler, en för varje båt. Glöm heller inte att ange om ni är fler som deläger båten/båtarna. Avtalet är tvingande för vår del för att få arrendera varvets mark.

 • Båtställaget - inför säsongen 2023/24 har vi platser kvar i Båtställaget. Se till att söka en plats i ställaget då det finns stora fördelar att placera sin båt där - bl a slipper Du båttäckning, Du slipper stöttor/bockar, båten är väder- och vindskyddad, den kommer att vara inlåst. 

MASTER OCH MASTSKJULET

Du som lägger in Din mast i Mastskjulet:

 • Masten ska vara märkt med namn och telefonnummer
 • Master placeras så tätt som möjligt och på alla hyllor med början från söder och fylls på ut mot bryggan norrut - inte tvärtom.
 • Är Du den förste som lägger in en mast i Mastskjulet ska den läggas in längst in mot Båthallshållet och så långt bort från mastkransbryggan som det går. Därefter fyller vi på hyllplanen uppifrån och ner ut mot mastkransbryggan.
 • Det ska få plats 100 "normalmaster" i Mastskjulet!

SWISH TILL VARVET

Varvet har ett nytt Swishnr 123 076 298 9

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Varvsföreningen har inga kopplingar eller rekommendationer avseende båtmekaniker eller reparationer och underhåll av båtar eller motorer. Varje båtägare väljer själv sina kontakter och företag som man vill ska utföra uppdrag.
Förbehållet varvsföreningen har är att det krävs ett godkännande av respektive driftansvarig för att lämna tillträde till varvsområdet för externa personer och företag.
Här är ett textutdrag ur våra nyckelregler:

 • Medlem som missbrukar sin nyckel genom att t ex låna ut nyckel till icke medlem eller öppnar lås och grindar för icke medlem så kommer nyckel att elektroniskt avprogrammeras.
 • Vid båtreparationer kan medlem låna ut nyckel till entreprenör efter godkännande från driftansvarig men bär fortfarande det personliga ansvaret för nyckeln.

HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Maxhastigheten med bil inom varvsområdet är 5 km/h!!

Vid överträdelse spärras nyckel för infart med bil.

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Alla som har en båt på varvet måste skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna.

Du som redan har lämnat in ett Nyttjanderättsavtal och inte ändrat namn, bytt båt eller bytt försäkringsbolag behöver inte lämna in ett nytt!

 

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt
 • Byter Du båt eller försäkring måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret eller e-posta till Din driftsansvarige.

BÅTBOTTENSANERING

Sth Miljöförvaltning har lämnat följande rekommendationer för sanering av båtbottnar.


 • Båtar med tenn >100 µg saneras snarast - TBT (tributyltenn) är oerhört giftigt
 • Båtar med tennvärden <100µg bör analysera ett skrapprov för att fastställa om det finns TBT på båten
 • Båtar med hemmahamn i Mälaren med kopparvärden > 1 000 µg saneras snarast
 • Miljöförvaltningens målsättning är att alla båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av 2023

 

Mätvärden på Din båtbotten kan Du erhålla av driftansvarig eller från Varvskontoret.

Mer om båtbottenfärger (enl. Miljöförvaltningen)

- Har båt hemmahamn i Mälaren finns inga tillåtna bottenfärger - där gäller "REN BÅT!"
- S k "spärrfärger" är inte tillåtet.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så gäller endast tillåten Östersjöfärg.
- Har båt hamnplats både i Östersjön och i Mälaren så gäller Mälarens normer.
- Har båt TBT så är den inte välkommen i några vatten eller hamnar i Europa sedan 2008.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så är västkustfärg inte tillåtet.


Tänk på att det är Du som båtägare som har bevisbördan att Din båt inte medför oacceptabla negativa effekter på människa eller miljö (bevisbörderegeln 2 kap. 1 § miljöbalken).

ELSLADDAR


På förekommen anledning!
Du som kopplar in Dina elsladdar från varvets elboxar - här är några regler för att jordfelsbrytare i systemet inte ska lösa ut i hela systemet:

 • Kablage godkänd för utomhusbruk - dvs minst H07RN-F (RDOE-kabel) med minst 3x1,5 mm2 kabelarea och minst IP44 klassad.
 • Inga skarvdosor som inte är helt vattentäta.
 • Inga elelement i båtarna.
 • Inga sladdar i eluttagen när Du själv inte är på plats - godkänd batteriladdning med godkänd batteriladdare av driftansvarig är dock undantagen i upp till 1dygn. Men då ska kablaget vara märkt med namn och inkopplingstidpunkt.
 • Ej godkända elsladdar på varvsplan kommer att klippas av - inte bara dras ur elboxen.

FACEBOOK-SIDA

Nu har vi fått igång vår Facebook-sida för varvet. Gå gärna in och kommentera, gilla och skicka in lite bilder.

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Vi som båtägare på varvsplan bör vara mer uppmärksamma vem vi släpper in och ut från varvsplan. Idag hade vi en person som hämtade både båt och trailer på ett bilsläp och blev både in- och utsläppt av någon av våra båtägare utan några frågor.

NYCKELHANTERING

Driftgruppen håller på att se över hela nyckelrutinen. Så ta för vana att med jämna mellanrum uppdatera Din nyckel i HotSpot utanför Varvskontoret.

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det städas bort!

VÅRA LÅS

Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN & TOAPAPPER

Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!


OCH TOAPAPPER VET DU GIVETVIS VAD DET SKA ANVÄNDAS TILL!!!


Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)


Varvsföreningen är en ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK, Alvikens Båtklubb; ABK och Lilla Essinge Båtklubb; LEBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.


Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.


Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.