Ansökan Renovering

ANSÖKAN OM RENOVERING


När Du ska renovera Din båt och vill ha den kvar på varvsplan under sommaren ska Du göra det i samarbete med Din varvsansvarige.


Här hittar Du en blankett som ska fyllas i och lämnas till Din varvsansvarige för godkännande.

Renoveringsplanen ska vara inlämnad och godkänd före 1/5.


RENOVERINGSPLAN


Information lämnad till UVF, 802466-2291, är skyddad enligt GDPR (2016/679). Informationen sparas och bearbetas enbart i syfte att kommunicera med dig som båtägare och din medverkan i UVFs verksamhet och ditt nyttjande av UVFs varvstillgångar.