Förtroendevalda

Styrelse UVF

Funktion

Namn

Mail

Ordförande

Mattias Burdén, UBS

Vice ordförande

Vakant


Sekreterare

Per Friman, MBK

Kassör

George Berggren, RBK

Varvschef

Kenneth Brånth, RBK

Ledamot

Bror Welander, MBS


Ledamot

Johanna Pålstedt, JBK

Suppleant

Hans Wennerström, UBS

Säkerhetsansvarig

Suppleant

Marcus Magnét, MBS


Suppleant

Peråke Persson, MBK


Årsmötesdelegater UVF 2020

Funktion

Namn

Båtklubb

Delegat

Andreas Lindh

RBK

Suppleant

Mats Wallin

RBK

Delegat

Fredrik Roxhagen

UBS

Suppleant

Joachim Nertsell

UBS

Delegat

Johan Stjärnebo

MBS

Suppleant

Bo Bethge

MBS

Delegat

Carina Sandgren

MBK

Suppleant

Ann-Sofie Nilsson

MBK

Delegat

Johan Magnusson

JBK

Suppleant

Vakant

JBK

Delegat

Vakant

ABK

Suppleant

Vakant

ABK

Delegat

Vakant

LEBK

Suppleant

Vakant

LEBK

Funktion

Namn

Mail

Ordförande

Mattias Burdén

Vice Ordförande

Vakant


Kassör

George Berggren

Sekreterare

Per Friman

Varvschef

Kenneth Brånth

Ledamot

Johanna Pålstedt


Ledamot

Bror Welander


Suppelant

Peråke Persson


Suppleant

Marcus Magnét


Styrelse

Årsmötesdelegater

ULVSUNDAVIKENS

VARVSFÖRENING

Varvsgruppen

Funktion

Namn

Båtklubb

Varvschef

Kenneth Brånth

RBK

Vice varvsansvarig

Peter Öberg

RBK

Vice varvsansvarig

Mikael Kröckel

RBK

Varvsansvarig

Johan Stjärnebo

MBS

Varvsansvarig

Joachim Nertsell

UBS

Vice varvsansvarig

Fredrik Roxhagen

UBS

Varvsansvarig

Erik Govers

MBK

Varvsansvarig

Robin Nordlander

JBK

Vice varvsansvarig

Calle Jacobsén

JBK

Varvsansvarig

Vakant

ABK

Varvsansvarig

Vakant

LEBK

Valberedning

Namn

Funktion

Mail

Johanna Pålstedt

Sammankallande

Johan Stjärnebo


Nicklas Strinnholm

Revisorer

Namn

Funktion

Mats Hugosson

Ordinarie

Ordförande

Kjell Sjöström

Ordinarie


Anssi Pajuvirta

Suppleant

Funktionärer UVF

Funktionärsgrupp

Namn

Beskrivning

Miljö

George Berggren

Tillse att tydliga instruktioner finns och att de efterföljs. Kollar tömningsbehov. Sanerar vid behov antingen på egen hand eller tar hjälp av interna eller externa resurser. Tar hjälp på arbetsdagar.

VVS

Johan Stjärnebo*

Fredrik Roxhagen

Ser till att vattensystemet fungerar och att systemet stängs av innan vintern och startas upp efter vintern.

EL

Benny Wellerborn

Har koll på all el på varvet. Detta innefattar eluttag, proppar, belysning etc.

Servicebrygga

Johan Stjärnebo*

Ser till att den är redo och underhållen för alla aktiviteter.

Mastkran

Johan Stjärnebo*


Kontroll av funktion inför sjö- respektive torrsättning samt eventuell service.

Pelarsvängkran

Carl Boghossian*

Henrik Lindström

Godkända för att använda pelarsvängkranen. Maxvikt som kan lyftas är xxxx kg. Vid behov kontakta kranförare. Ser till att underhåll och service sköts.

Mastskjul

Johan Stjärnebo

Ser till att rutiner finns och efterföljs genom tydlig information och tydliga rutiner. Upprätthåller placeringslista.

Arbetsdagar

Kenneth Brånth

Möter upp, informerar och koordinerar arbetsuppgifter. Deltar i planeringen innan.

WC

Kenneth Brånth*

Joachim Nertsell

Viktigt att var och en som använder dessa lämnar dem i fräscht och rent skick. Gruppen ser till att allt fungerar och att rutiner finns och följs.

Hallar och skjul

Kenneth Brånth

Joachim Nertsell

Ser till att rutiner finns och efterföljs genom tydlig information och tydliga rutiner. Upprätthåller placeringslista. Ser till underhåll och städning.

Märkning

Joachim Nertsell*

Peter Öberg

Johan Stjärnebo

Erik Govers

Carl Lundvall

Alla båtar, master, tillbehör etc ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtklubb.

Allt pallmaterial på varvet ska alltid vara märkt. Kontroll och uppföljning.

Mark/fastighet

Kenneth Brånth*

Joachim Nertsell


Ser till att markförhållanden är bra. Fylla gropar, sladda körvägar och planer, införskaffa material.

Lagar stängsel, röjer busk och sly, håller koll. Tar hjälp av interna och externa resurser. Tar hjälp på arbetsdagar.

Slip

Kenneth Brånth

Godkända för att använda slipen. Ser till att underhåll och service sköts. Kontroll av funktion inför sjö- respektive torrsättning.

Mätning

Joachim Nertsell

Kenneth Brånth*

Johan Stjärnebo

Erik Govers

Carl Lundvall

Vid planering av varsplatser behöver ibland sektioner och båtar kontrollmätas och båtplaceringen verifieras. Detta för att alla ska få plats.

Träd/Buskar/Sly

Vakant*

Runt stängsel och byggnader behöver det röjas några gånger under sommaren. Detta ger även mindre möjlighet för tjuven att ta sig in osynligt under sen-hösten, vintern och våren. Leder arbetet vid t ex arbetsdag.

Namn med * = sammankallande

KONTAKTA OSS

UVF

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.