Kalender

KALENDER 2022

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

         10          Driftgruppen 18:30

20          Styrelsemöte UVF 18:30             

Feb_______________________________________________________________

           1          Motioner från medlemmar till UVF

           7          Driftgruppen 18:30

           9          Möte Explo/PEAB 11:00

         17          Styrelsemöte UVF 18:30

Mars______________________________________________________________

  1          Bokslut 2020 UVF

  1          Budget 2021, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

  7          Driftgruppen 18:30

10          Extra styrelsemöte UVF 18:30

15          Revision klar UVF

17          Styrelsemöte UVF 18:30

26          Extra städdag innan sjösättningar 10:00 - 12:00

April______________________________________________________________

  1          Varvet öppnar efter vintern

  4          Driftgruppen 18:30

  7          Årsmöte UVF 19:00

20          Sjösättning börjar 08:00

24          Sjösättning Mittplan 07:45

24          Sjösättning Västplan 08:00

28          Sjösättning Båthallen 08:00

28          Sjösättning Båtställaget 14:00

30          Sjösättning Västplan 08:00

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan inlämnad och godkänd

  1          Sjösättning Mittplan 07:45

  1          Sjösättning Västplan 08:00

  2          Driftgruppen 18:30

  7          Sjösättning Västplan 08:00
12          Styrelsemöte UVF 18:30

21          Städdag 10:00 - 12:00

24          Städdag 18:00 - 20:00

25          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister

30          Driftgruppen 18:30

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

16          Styrelsemöte UVF 18:30

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

23          Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2022 startar

28          Tidbokningen för torrsättning är öppen

Sept______________________________________________________________

15          Vintertid på varvet

16          Början torrsättning

Okt_______________________________________________________________

25          Slutar torrsättning

28          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

 15          Varvsplan avstängd för biltrafik

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År