Ansökan TrailerPark

ANSÖKAN OM PLATS TRAILERPARK

Här ansöker Du om plats för Din båt på UVFs TrailerPark.

För Dig som har Din båt på trailer och torr/sjösätter båten själv.

Avgiften för TrailerPark gäller hela året.

Observera att det bara är de som betalar årsavgift för TrailerPark som har tillgång till körgrinden!

OBSERVERA ATT VARVSCHEFEN MÅSTE HA DIN ANSÖKAN SNARAST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorbåt
Segelbåt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information lämnad till UVF, 802466-2291, är skyddad enligt GDPR (2016/679). Informationen sparas och bearbetas enbart i syfte att kommunicera med dig som båtägare och din medverkan i UVFs verksamhet och ditt nyttjande av UVFs varvstillgångar.