Sjö- och torrsättning

TORRSÄTTNING 2021


Nu är tidbokningen för torrsättningen öppen för Dig som inte torrsätter Din båt själv eller deltar i RBK, JBK och UBS gemensamma torrsättning.
Detta gäller båtar som placeras på östra delen av varvsplan mellan slipen och Tvärbanan.
Bokar gör Du här uvf.bokamera.se


Det är mycket viktigt att Du dyker upp i rätt tid och är väl förberedd. 


Observera att om Du har behov att ligga vid servicebryggan är tillåtet först efter godkännande från driftansvarig i upp till 3 dygn efter/före sjö/torrsättningen. Övrig tid debiteras med 350:-/dygn även om Du har ett godkänt tillstånd.

 

Varje båt vid servicebryggan ska vara väl synligt märkt från bryggan med:

- Namn

- Telefonnummer

- Båtklubb

- Namn på driftansvarig som godkänt förtöjningen

- Datum för sjö/torrsättning

- Datum när båten blivit förtöjd vid servicebryggan

 

Blankett för detta finns här som Du kan skriva ut och fylla i.

 

Alla varvsavgifter måste vara betalda innan båten sjö/torrsätts.