Sjö- och torrsättning

SJÖSÄTTNING 2021


Här är sjösättningstiderna för 2021 i varvets regi.


Det är mycket viktigt att Du dyker upp i rätt tid och väl förberedd. Om Du inte är på plats eller skickar en ersättare kommer Din båt att flyttas en eller flera gånger till en kostnad varje gång.


Observera att liggande vid servicebryggan är tillåtet först efter godkännande från driftansvarig i upp till 3 dygn efter/före sjö/torrsättningen. Övrig tid debiteras med 350:-/dygn även om Du har ett godkänt tillstånd.

 

Varje båt vid servicebryggan ska vara väl synligt märkt från bryggan med:

- Namn

- Telefonnummer

- Båtklubb

- Namn på driftansvarig som godkänt förtöjningen

- Datum när båten blivit förtöjd

 

Blankett för detta finns här som Du kan skriva ut och fylla i.

 

 Alla varvsavgifter måste vara betalda innan båten sjösätts. 

SJÖSÄTTNING ÖST

SJÖSÄTTNING MITT