Sjö- och torrsättning

SJÖSÄTTNING 2023


Nedan är sjösättningstiderna 2023 för Din båt.

OBS! För Dig som står i Ställaget gäller - 2023-05-02 kl 14:00 - 16:00


För LEBK kan tider ändras beroende på bryggtillgång i hemmahamnen.

Tiden är markerat med rött i listan. Kontakta Din varvsansvarige vid frågetecken.

Det är mycket viktigt att Du dyker upp i rätt tid och är väl förberedd.
Ta gärna med Dig en medhjälpare så går det lättare. 


Om Du har behov att ligga vid servicebryggan är det tillåtet först efter godkännande från driftansvarig i upp till 3 dygn efter/före sjö/torrsättningen. Övrig tid debiteras med 350:-/dygn även om Du har ett godkänt tillstånd.

 

Varje båt vid servicebryggan ska vara väl synligt märkt från bryggan med:

- Namn

- Telefonnummer

- Båtklubb

- Namn på driftansvarig som godkänt förtöjningen

- Datum för sjö/torrsättning

- Datum när båten blivit förtöjd vid servicebryggan

 

Blankett för detta finns här som Du kan skriva ut och fylla i.

 

Alla varvsavgifter måste vara betalda innan båten sjö/torrsätts!

SJÖSÄTTNINGSTIDER STÄLLAGET

2/5 kl 14:00 - 16:00

SJÖSÄTTNINGSTIDER JBK och UBS

29/4, 30/4, 6/5, 7/5 
Tid meddelas av Din båtklubb

SJÖSÄTTNINGSTIDER ÖSTPLAN
För Din båt som står mellan Slipen och Tvärbanan

SJÖSÄTTNINGSTIDER RBK
Frågor runt sjösättningen ställer Du till Peter Öberg rbkvarv@uvf.one


2023-04-22

2023-05-06