Sjö- och torrsättning

SJÖSÄTTNING 2022


Här är sjösättningstiderna för Dig som inte sjösätter Din båt själv eller deltar i JBK och UBS gemensamma sjösättning.

Det är mycket viktigt att Du dyker upp i rätt tid och är väl förberedd. 


Observera att om Du har behov att ligga vid servicebryggan är det tillåtet först efter godkännande från driftansvarig i upp till 3 dygn efter/före sjö/torrsättningen. Övrig tid debiteras med 350:-/dygn även om Du har ett godkänt tillstånd.

 

Varje båt vid servicebryggan ska vara väl synligt märkt från bryggan med:

- Namn

- Telefonnummer

- Båtklubb

- Namn på driftansvarig som godkänt förtöjningen

- Datum för sjö/torrsättning

- Datum när båten blivit förtöjd vid servicebryggan

 

Blankett för detta finns här som Du kan skriva ut och fylla i.

 

Alla varvsavgifter måste vara betalda innan båten sjö/torrsätts. 

SJÖSÄTTNINGSTIDER ÖST OCH MITT